نامه ای به رهبر...


بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام بر رهبری عزیز امام خامنه ای
حال که دشمنان اسلام حرفشان را بر زبان و قلم فتنه گران و بیماردلان و فریفته شدگان به بهانه نامه نگاری و نامه پراکنی بیان می کنند و هر آنچه لایق خودشان است می نویسند فرصت را غنیمت شمردیم تا حرف های دلمان را در قالب نامه با شما رهبری عزیز بیان نماییم شاید که مورد رضایت و قبول حضرت عالی قرار بگیرد و جوابی برای این غفلت زدگان خود فراموش شود.

 بانوشتن نامه ای به رهبری عزیز جوابی به نامه پراکنی ها بدهیم
دیگرعاشقان ولایت را نیزخبرکنید
nameberahbar.blogfa.com

 

 

 

 

 

 

 

اولین نامه را خودم می نویسم...

 

با سلام خدمت رهبر عزیز    محبوب  و مظلومم...

رهبر مهربانم... دستان پر توانت را از دور می بوسم... من خود را حقیر تر از آن می بینم که برای مرد بزرگوار و عظیمی همچون شما ابر مرد روزگاران ... نامه بنویسم... ولی شوق صحبت با شما به من این اجازه را داد...

رهبر عزیزم...

/ 0 نظر / 16 بازدید