خمینی بود

آن که بر ظلم شب شدی پیروز           در  زمین  و   زمان   خمینی  بود

 سال ها رنج و  غربت و سختی            می کشیدی به جان خمینی بود

آن که هم افتخار  و   عزت داد            بر   همه   شیعیان   خمینی  بود

 آن که   بودی    یگانه     دوران            در    تمام   جهان   خمینی  بود

 آن که می زد  شجاعتش  فریاد            بر   سر   دشمنان   خمینی  بود

 مانده  در  قلب  ما  همی یادش            تا    ابد   جاودان    خمینی   بود

/ 1 نظر / 14 بازدید
پریسا

دیگه بهم سر نمی زنی؟؟[ناراحت].