حکم پوشش

الزام به حجاب
سؤال:
اگر همسر حجاب را رعایت نکند آیا باید شوهر، او را با دعوا و درگیرى به رعایت حجاب وادار کند؟
پاسخ: در رعایت حجاب واجب و انجام سایر تکالیف شرعیه، شوهر حق دعوى و درگیرى و کتک کارى ندارد، و فقط مجاز است با ملایمت، امر به معروف و نهى از منکر زبانى نماید.

مقدار حجاب زنان
سؤال:
زنان زیادى را دیده‌ام که حجاب‌هاى متفاوتى دارند حال مى‌خواهم بدانم پوشش زنان چگونه باید باشد؟
پاسخ: زنان بجز صورت به مقدارى که شستن آن در وضو واجب است و دست‌ها از سر انگشتان تا مچ، بقیّه اعضاى بدن خود را باید از نامحرم بپوشانند.

حجاب پیران
سؤال:
آیا زنان پیر باید رعایت حجاب کنند؟
پاسخ: بلى واجب است.

حجاب و نگاه و آرایش خانم‌هاى مجرد
سؤال: دختران باکره قبل از ازدواج تا چه میزان مى‌توانند آرایش کنند؟ مثلاً آیا مجاز به گرفتن موهاى صورت و یا گرفتن ابرو هستند؟
پاسخ: فى نفسه مانع ندارد ولى اگر بر این کار مفسده‌اى مترتب شود و یا در معرض دید نامحرم باشند، جایز نیست.

پوشاندن بینى بعد از عمل زیبایى
سؤال: آیا کسى که عمل انحراف بینى همراه با عمل زیبایى انجام مى‌دهد موظف به پوشانیدن بینى خود مى‌شود؟
پاسخ: در فرض سؤال پوشاندن بینى واجب نیست مگر آنکه عمل زیبایى، عرفاً زینت محسوب شود.

تاتو کردن ابرو
سؤال: حکم حضرتعالى درباره تاتو کردن ابرو براى زنان چیست؟
پاسخ: مانع ندارد، و اگر در نظر عرف زینت محسوب مى‌شود باید از نامحرم بپوشانند.

پوشاندن زینت و آرایش بانوان
سؤال:
آن مقدار از زیور زنان که ظاهر است مثل حلقه نامزدى، آرایش معمولى ابروان و ... آیا واجب است پوشانده شود؟
پاسخ: هر آنچه عرفاً زینت محسوب مى‌شود باید از نگاه نامحرم پوشانیده شود.

پوشیدن لباس آستین کوتاه براى مردان
سؤال: پوشیدن لباس آستین کوتاه براى مرد چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر مستلزم مفسده باشد، جایز نیست.

محدوده حجاب صورت براى زن
سؤال: آیا چانه جزو محدوده حجاب زنان به حساب مى‌آید؟ اگر به حساب مى‌آید لطفاً محدوده آن را مشخص کنید.
پاسخ: چانه نیز جزو صورت محسوب شده و مقدارى از آن که در ظاهر صورت قرار گرفته پوشش لازم نیست ولى زیر چانه باید پوشانده شود.

استفاده از سرمه براى خانم‌ها
سؤال: آیا براى خانم‌ها استفاده از سرمه‌ى چشم در صورت رؤیت آن توسط نامحرم اشکال دارد؟
پاسخ: اگر زینت باشد و موجب جلب توجه نامحرم گردد، اشکال دارد.

پوشش پا براى زنان
سؤال:
آیا پوشاندن پا براى زنان واجب است؟ اگر بله، آیا بایستى در نماز هم پوشانده شود؟
پاسخ: پوشاندن پا از نامحرم واجب است، ولى واجب نیست قدم پا براى نماز پوشانده شود.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید