به کوری چشم دشمن

مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما /

غافل از اینکه خدا هست در اندیشه ما/

/ 1 نظر / 16 بازدید
پدرام

به ظاهر در عاشورا اسلام ریشه کن شد... ولی که میدانست که همین ریشه ی اسلام خواهد شد؟؟؟ این حکمت خداست... و این خون های جاری شده همه عکس محاسبات غلط شان بر خواهد آمد... و این درس تاریخ است که از آن غافل شده اند...